Статті

Стаття Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачової Н.І. " Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в

Понеділок, 07 лютого 2011, 12:38

alt

 

     Н. КАРПАЧОВА

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, професор кафедри     конституційного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), заслужений юрист України

 

Україна разом з європейською спільнотою готується відзначити видатну історичну подію – 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Підписання цього документа 4 листопада 1950 року в м. Римі десятьма європейськими державами (Бельгією, Францією, Люксембургом, Нідерландами, Великобританією, Ірландією, Італією, Данією, Норвегією і Швецією) можна, поза сумнівом,  вважати найважливішим актом Ради Європи.

Стаття Карпачової Н.І. "Проблеми державно-правової реформи в Україні" у збірнику наукових праць "Проблеми державно-правової реформи в Україні"

Четвер, 05 травня 2011, 14:26

Головна мета державно-правової реформи в Україн і– всебічний за­хист прав і свобод людини незалежно від ідеології, релігії, національності, статі та кордонів. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини не є виключно внутрішньою справою тієї чи іншої держави. Права і сво­боди людини – позанаціональне, позатериторіальне соціально-культурне явище. Права людини мають спільну спадщину, яка полягає в тому, що історія прав людини– це шлях прогресу правового визнання як людини тих чи інших осіб, це історія збагачення і поширення принципу рівно­правності на все більше коло осіб та відносини між ними.

 

Карпачова Н.І. "Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини в українському законодавстві" . Журнал "Віче", 1998 р., №10.

Четвер, 05 травня 2011, 14:39

Три роки тому, підписавши Статут Ради Європи, Україна стала по­вноправним членом цієї організації. Кожний член Ради Європи, наголо­шено у статті 3 Статуту, визнає принцип верховенства права і принцип, з огляду на який будь-яка особа, що знаходиться під його юрисдикцією, повинна користуватися правами й основними свободами людини.

Значення прав людини виокремлюється в багатьох інших положеннях Статуту. Зокрема, його стаття 8 передбачає, що серйозні порушення прав людини та її основних свобод є підставою для призупинення членства чи виключення держави-члена з Ради Європи.

Стаття Карпачової Н.І. "Запобігання сучасним формам рабства та работоргівлі" у книзі "Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті"

Вівторок, 10 травня 2011, 13:36

Глобалізація у світовому масштабі, дедалі зростаючі взаємозалежність та взаємопов'язаність між собою окремих країн та цілих регіонів спри­чинила безпрецедентне поширення наприкінці XX ст. такого ганебного явища, як работоргівля, особливо загрозливих форм та проявів набула торгівля дітьми та жінками. За неофіційними даними, в світі щороку близько 4 млн осіб переправ­ляються через кордони держав для використання у підневільній праці.

 

Розділ монографії "Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи": Карпачова Н.І. "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - українська модель омбудсмана"

Вівторок, 10 травня 2011, 13:07

До останнього часу інститут омбудсмана, як і сам термін “омбудсман”, в Україні були відомі лише порівняно вузькому колу фахівців-правників. І це не дивно. Адже ця інституція виникла й розвивалася на основі західноєвропейських демократичних цінностей, що ґрунтуються на засадах поділу влади та верховенства права, і тому реальні передумови для запровадження інституції омбудсмана в Україні виникли лише на початку 90-х років, з поширенням процесів демократизації, які стали незворотними після проголошення України незалежною державою.

Доповідь на науковій конференції “Конституція – основа модернізації держави та суспільства” з нагоди п’ятої річниці ухвалення Основного Закону в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого,

Середа, 11 травня 2011, 12:51

З прийняттям Конституції України 1996 року докорінно змінилися місце і роль, які відводяться людині, її правам та свободам в ієрархії соціальних цінностей. Увібравши кращі традиції українського держа­вотворення, а також світові стандарти у сфері прав і свобод людини, Конституція України визнана певним взірцем сучасного конституціо­налізму у сфері прав людини.

Стаття Карпачової Н.І. "Омбудсман України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи", журнал "Право України", 2010 р., № 2

Четвер, 01 вересня 2011, 13:36

На підставі результатів моніторин­гу змушена констатувати наявність оз­нак загальнодержавної кризи в галузі забезпечення прав і свобод людини. До того ж глобальна фінансово-економічна криза ще більше загострила ситуацію і звела нанівець усі сподіван­ня на соціальну справедливість. Різко зросла нерівність між бідними і багатими як усередині нашої країни, так і в міжнародному масштабі. Світ різко розділився на так званий золотий мільярд жителів багатих країн та населення решти країн, у яких проживає понад п'ять мільярдів людей. У цьому розподілі України опинилася серед країн периферійного капіталізму.

Матеріали круглого столу "Сучасні проблеми захисту прав людини в Україні: теорія і практика", з нагоди 60-річчя Загальної декларації прав людини і 10-річчя утворення в Україні інституції Уповноваженог

Вівторок, 30 серпня 2011, 12:57
altНаближається 60-та річниця прийняття Загальної декларації прав людини, яка відзначатиметься в грудні 2008 року. Ця подія окреслена тим, що 15 січня 1998 року, рівно 10 років тому, вперше в історії нашої суверенної держави набрав чинності Закон „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”. А за два місяці, 14 квітня, відбулося обрання Омбудсмана України. Тому для нас цей рік ювілейний подвійно. Це привід разом проаналізувати пройдений шлях, виконання зобов’язань, які Україна взяла, ратифікуючи низку конвенцій ООН і пактів з прав і свобод людини.

 

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)  
  Error type/ Nr.: Warning - 2  
  File: Unknown  
  Line: 0  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0070 s (11 Requests)
  PHP: 0.0710 s  
  Total: 0.0781 s