Угоди

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

Вівторок, 06 березеня 2012, 14:49

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини в особі Ніни Іванівни Карпачової, яка діє на підставі ст.55 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», та Міжнародна організація з міграції (МОМ) в особі Голови Представництва МОМ в Україні Манфреда Профазі, який діє на підставі Статуту МОМ (надалі – Сторони), уклали цю Угоду про таке:

 

Меморандум про взаєморозуміння у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної ради з прав людини та Представництвом ООН в Україні

Вівторок, 06 березеня 2012, 15:12

Беручи до уваги зобов’язання України щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року та положення Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2012-2016 роки,  Відзначаючи, що підтримка діяльності національних інституцій з прав людини є одним із пріоритетних завдань ООН, Враховуючи важливу роль національних інституцій у дотриманні й захисті прав і свобод людини, сприянні ефективній реалізації принципу верховенства права, просуванні загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини, як визначено, зокрема у Резолюції Ради ООН з прав людини 17/9 від 6 липня 2011 р.,

Визнаючи ефективність поєднання національного і міжнародного рівнів захисту прав і свобод людини, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Представництво ООН в Україні (надалі – Сторони) уклали Меморандум про взаєморозуміння у галузі прав і свобод людини (надалі – Меморандум), який передбачає таке:

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини у Республіці Казахстан

Вівторок, 08 лютого 2011, 15:10
altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Уповноважений з прав людини у Республіці Казахстан, далі - "Сторони", керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Факультативними протоколами до них, а також іншими міжнародними документами Організації Об'єднаних Націй у галузі прав людини, учасницями яких є країни Сторін, виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами України та Республіки Казахстан, керуючись бажанням встановити взаємовигідне співробітництво між Сторонами з метою обміну найкращим досвідом у галузі захисту прав людини, а також надання одна одній консультативного і практичного сприяння, домовилися про таке:

Договор о сотрудничестве в сфере прав и свобод человека между Омбудсманом (Акыйкатчы) Кыргызской республики и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека

Вівторок, 05 квітня 2011, 08:48

Омбудсман (Акыйкатчы) Кыргызской Республики  и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в дальнейшем «Стороны»,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, факультативными договорами к ним, а также другими международными документами Организации Объединённых Наций в сфере прав человека, участниками которых являются Стороны,

исходя из общего понимания задач по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод человека, уважения к ним и соблюдения государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами Кыргызской Республики  и Украины,

Угода про співробітництво між Народним правозахисником Іспанії та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Вівторок, 05 квітня 2011, 08:19

 

altСТОРОНИ 

Пан Енріке Мухіка Ерсог, Народний правозахисник Іспанії, призначений рішенням Парламенту Іспанії від 29 червня 2005 р. та наділений повноваженнями згідно із положеннями Органічного закону 3/1981 від 6 квітня, з одного боку, та Пані Ніна Карпачова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, з іншого боку 

ЗАЯВЛЯЮТЬ:

Угода про співробітництво у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з Медіатором Французської Республіки

Вівторок, 05 квітня 2011, 08:13
altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Медіатор Французської республіки, які далі іменуються "Сторонами", керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Факультативними протоколдами до них, а також іншими документами Організації Обєднаних Націй і Ради Європи у галузі прав людини, учасницями яких є Україна і Французька Республіка, виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини 

Угода про співробітництво у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Омбудсманом Потругалії

Вівторок, 05 квітня 2011, 09:26

 

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини і Омбудсман Португалії, далі "Сторони", 

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, факультативними протоколами до них, а також іншими міжнародними документами Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи у галузі прав людини, учасницями яких є Сторони,

виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами України та Португалії,

Договір про співробітництво між Уповноваженим з прав людини (Омбудсман) Азербайджанської Республіки та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Вівторок, 05 квітня 2011, 07:49

 

altУповноважений з прав людини (Омбудсман Азербайджанської Республіки та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, які далі іменуються Сторони,

 

керуючись загальновизннаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права,

Угода про співробітництво в галузі захисту прав людини та громадянина між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Речником громадянських прав Республіки Польща

Вівторок, 05 квітня 2011, 00:00

 

altУповноважений Верховної Ради України з прав людини та Речник громадянських прав Республіки Польща, які далі іменуються Сторони,

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права,

відповідно до принципів і норм Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18 травня 1992 року,

виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод громадян, їх дотримання і поваги державними органами, органами місцевого самоврядування і посадовими особами України і Республіки Польща,

керуючись волею установити взаємовигідне співробітництво між інституціями обох країн з метою обміну досвідом у справах, пов’язаних з забезпеченням ефективного захисту прав людини і громадянина у своїх державах, домовились про таке:

Договір про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації

Вівторок, 05 квітня 2011, 07:13

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, які далі іменуються Сторони,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Віденською декларацією і Програмою дій, прийнятими Всесвітньою конференцією з прав людини в червні 1993 року, Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризькою хартією для нової Європи та іншими документами з прав людини,